مناسبت ها


کارگاه آموزشی مهارت سخنرانی و ارائه موثر در اردبیل برگزار شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بنیاد نخبگان استان اردبیل در راستای اهداف کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان و با هدف ارتقا و گسترش برنامه‌های تربیتی و آموزشی در میان اجتماع نخبگانی کارگاه آموزشی مهارت سخنرانی و ارائه مؤثر را برگزار نمود.

این کارگاه توسط رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل و با شرکت جمعی از مستعدین برتر در محل بنیاد نخبگان برگزار شد.

دکتر شایقی کارگاه خود را با این جمله شروع کرد: شما با کسب مهارت سخنرانی و ارائه سخنرانیهای فوق العاده میتوانید دنیای خود و پیرامون خود را تغییر و تبدیل به محیطی مطلوب برای آموزش، ارائه پیشنهادات، انتقادات و راهکارهای سازنده کنید. وی افزود شما قبل از هر سخنرانی بایستی آن را طراحی و سپس با توجه به مخاطبین خود به پالایش و فیلتر مناسب آن بپردازید.

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل یکی از مهمترین سخنرانیهای دوران دانشجویی را ارائه سمینار، دفاع از پایان نامه و ارائه مقاله مناسب دانست. سپس با توجه به درخواست مستعدین در خصوص کلیه مراحل ایده پردازی، تهیه، گردآوری دادهها و اطلاعات، پیاده سازی و ارائه مناسب یک مقاله به مجلات و کنفرانسهای معتبر پرداخت. وی گفت شما با یک نوشتار و ارائه خوب میتوانید یک مطلب علمی کوچک را به بهترین نحو به مخاطب خود توضیح دهید و در عین حال بدون داشتن مهارت سخنرانی مناسب مسلماً در ارائه بهترین مطلب و یافته علمی دچار نقص خواهید شد.پروفسور شایقی به روز بودن پژوهشگران در خصوص زمینه های فعالیتهای علمی در جهان را یکی از عوامل موفقیت و ارتباط با اساتید و پژوهشگران بین المللی مطرح در حوزه تخصصی مورد مطالعه را عاملی دیگر در رشد علمی و فنی دانشجویان برشمرد. عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت استفاده از روشهای بین رشته ای و تعمیم آن به تخصص و زمینه کاری جدید به عنوان یکی از روشهای ارائه ایده و راه حل برای مسائل مطرح علمی و فنی میتواند مؤثر باشد و برای پیشبرد این هدف تشکیل گروههای تیمی فعال از رشته های مختلف با تخصصهای گوناگون میتواند راه گشا باشد. دکتر شایقی در پایان کارگاه اظهار کردند که هرچند بسیاری از مجلات داخل کشور به ویژه مجلات حوزه های علوم انسانی دارای اعتبار خاصی هستند اما بنیاد نخبگان انتطار دارد استعدادهای برتر نیم نگاهی نیز به مجلات معتبر بین المللی برای ارائه نظریات و ایدولوژی ایرانی- اسلامی در جهان داشته باشند.

این کارگاه با پرسش و پاسخ مستعدین خاتمه پذیرفت.