بنیاد نخبگان استان اردبیل

تلفن های تماس:

 

 جناب آقای اصغرزاده             33740031-045

 

جناب آقای دهقانی               33740032-045

 

فاکس:

045-33740030

 

پست الکترونیک:     ardabil@bmn.ir

 

آدرس:

اردبیل، شهرک اداری بعثت(کارشناسان)، جنب سازمان حج و زیارت، بنیاد نخبگان استان اردبیل
 

کدپستی: 5615813181