شنبه 15 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد برگزار شد.

به منظور آشنایی دانشجویان دارای استعداد برتر با آیین نامه فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور کارگاه آموزشی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد در محل سالن جلسات بنیاد نخبگان استان اردبیل و با حضور دانشجویان استعداد برتر برگزیده سال تحصیلی 99-98 برگزار گردید.

در این کارگاه دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان گزارشی از اهم اقدامات و تسهیلات ارائه شده توسط بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان، دانش آموختگان، مخترعین و دیگر گروه­های حائز شرایط بنیاد نخبگان را ارائه کرد و اهداف پشتیبانی های دانشجویی، معیارهای نخبگانی، نحوه ارزیابی و چگونگی استفاده از سایت سینا را برای شرکت­کنندگان تشریح کرد. نحوه استفاده از کمک هزینه آموزش یاری، کمک هزینه همکاریهای علمی-اجرایی/فن­یاری و اعزام به فرصت مطالعاتی، توانمندی آموزشی، ارتباطات علمی، شرکت در مجامع علمی و کمک هزینه اجرای پایان نامه بخش دیگر این کارگاه برای بهره مندی استعدادهای برتر از این حمایتها بود.

در ادامه رئیس بنیاد نخبگان استان اظهار داشت هدف اصلی بنیاد تنها ارائه تسهیلات مادی نبوده و توانمندسازی علمی، آموزشی و فرهنگی مستعدین، هدف مهمتر بنیاد می باشد و در این راستا بنیاد نخبگان استان کارگاه های آموزشی، بازدیدهای تخصصی و فرهنگی، اردوهای جهادی-آموزشی و نشستهای هم اندیشی را برگزار می کند که حضور استعدادهای برتر در این برنامه ها باعث آشنایی آنان با شرایط جامعه و بروز و شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای آنان در راستای اثرگذاری مستقیم در جامعه می باشد.

در پایان کارگاه رئیس و کارشناس بنیاد نخبگان استان به پرسشهای برگزیدگان پاسخ دادند.

تاریخ انتشار : 1398/10/11
کد : 10048
تعداد بازدید: 216

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعث (کارشناسان)، جنب سازمان حج و زیارت، بنیاد نخبگان استان اردبیل، تلفن: 33740032-045