نشست مستعدان با پروفسور نریمانی، استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

 نشست مجازی هم اندیشی مستعدان برتر با پروفسور نریمانی استاد برجسته روانشناسی و علوم در راستای الگوسازی از نخبگان و سرآمدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اردبیل؛ بنیاد نخبگان استان اردبیل در راستای الگوسازی از سرآمدان و نخبگان نشست مجازی را در روز چهارشنبه 13 اسفندماه 1399 برگزار کرد.

استاد نریمانی، استاد تمام رشته روانشناسی، معاون پژوهش و فناوری و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در جهت رهمنود ساختن و شکوفایی علمی فرهنگی مستعدین کشور در رابطه با بکارگیری هرچه شکوهمندتر توانایی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل این استعدادها در باب رشد و پیشرفت آنها با مستعدان به گفتگو پرداختند.

تاریخ انتشار : 1399/12/14
کد : 20122
تعداد بازدید: 44