کارگاه آموزش گانت چارت برگزار شد.

وبینار آموزش گانت چارت در تاریخ 9 تیرماه 1400 برگزارشد.

به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل وبینار آموزش گانت چارت به مربیگری سرکار خانم دکتر فاطمه نیکخو در تاریخ 09/04/1400 با حضور مستعدان و دانشجویان برگزارشد.

تاریخ انتشار : 1400/04/09
کد : 20171
تعداد بازدید: 57