وبینار مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی برگزار شد.

وبینار مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در تاریخ 13 تیرماه 1400 برگزارشد.

به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل وبینار مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی به مربیگری سرکار خانم دکتر نیلوفر میکائیلی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 13/04/1400 با حضور مستعدان و دانشجویان برگزارشد.

تاریخ انتشار : 1400/04/13
کد : 20172
تعداد بازدید: 34