نشست مجازی مستعدان و دانشجوویان با سرآمدان استانی

نشست مستعدان و دانشجویان با دکتر کمال یاوریان مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت امین گستر راسا مهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اردبیل؛ در راستای اجرایی سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای ایجاد ارتباط با سرآمدان و نخبگان کشور؛ با هدف آشناسازی و معرفی سرآمدان به مستعدان برتر برای ایجاد انگیزه و باور به پیشرفت و خودباوری برنامه نشست مجازی جناب آقای دکتر کمال یاوریان از سرآمدان و مفاخران استان اردبیل با مستعدان برتر در روز دوشنبه مورخ 08/06/1400 در ساعت 11:00 صبح برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1400/06/09
کد : 20199
تعداد بازدید: 29