کارگاه مجازی آموزش کمک های اولیه برگزار شد.

 

به منظور آشنایی مستعدان و دانشجویان با کمک های اولیه مورد نیاز بنیاد نخبگان استان اردبیل با همکاری هلال احمر استان اردبیل کارگاه مجازی کمک های اولیه را در روز چهارشنبه مورخ 10 شهریور ماه در ساعت 11 برگزار شد. در این دوره یک و نیم ساعته مستعدان و دانشجویان روش های عملی و امدادی برخورد با حوادث و سوانح را آموزش دیده و مباحثی جون CPR، خفگی ها، ارزیابی مصدوم را پشت سر گذاشتند.


تاریخ انتشار : 1400/06/09
کد : 20200
تعداد بازدید: 32