بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل از آزمایشگاه طرح شهید احمدی روشن

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل با حضور در آزمایشگاه دانشکده علوم پایه، در جریان نحوه پیشبرد طرح شهید احمدی روشن استان قرار گرفتند.

به منظور بررسی روند پیشرفت طرح‌ شهید احمدی روشن استان اردبیل، دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل، چهارشنبه 17 شهریورماه از آزمایشگاه ساخت و ارزیابی سیستم بیانی جدید با قابلیت‌های ویژه برای کلون سازی سریع بازدید کردند. در این بازدید که استاد خبره  جناب آقای دکتر لطیفی به بیان گزارشی از کارهای تک تک اعضا و چگونگی پیشبرد طرح پرداختند. در ادامه دکتر شایقی ضمن تشکر و قدردانی از استاد خبره و دانشجویان شرکت کننده این طرح، به بیان اهمیت کار گروهی و تیمی و همچنین نکاتی در مورد گزارش نهایی این پروژه پرداختند. در پایان دانشجویان حاضر در جلسه سوالات خود درباره طرح را مطرح کردند و دکتر شایقی به سوالات پاسخ دادند.

تاریخ انتشار : 1400/06/17
کد : 20201
تعداد بازدید: 24