دیدار رئیس بنیاد نخبگان استان با شهردار جدید اردبیل

دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل با مهندس محمود صفری شهردار اردبیل دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اردبیل ؛ در این دیدار که در محل شهرداری اردبیل در روز دوشنبه 22 شهریور ماه 1400برگزار شد، دکتر شایقی ضمن تبریک مسئولیت جدید شهرداری به مهندس صفری و آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان، برنامه و اقدام های ملی بنیاد ملی نخبگان از جمله تکریم از نخبگان و سرآمدان استانی، ایجاد باغ مفاخر و ... برای مثمر ثمر واقع شدن برای استان را تشریح کردند و مهندس صفری نیز قول مساعد برای همکاری با بنیاد نخبگان استان و استفاده از ظرفیت های بنیاد نخبگان و مستعدان استان در شهرداری را دادند.

تاریخ انتشار : 1400/06/22
کد : 20203
تعداد بازدید: 16