بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل از کارگاه طرح شهید احمدی روشن

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل با حضور در کارگاه، از نزدیک در جریان نحوه پیشبرد طرح شهید احمدی روشن استان قرار گرفتند.

به منظور بررسی روند پیشرفت طرح‌ شهید احمدی روشن استان اردبیل، دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل، سه شنبه 23 شهریورماه از کارگاه ساخت TEM CELL شیلد بازدید کردند. در این بازدید که استاد خبره  جناب آقای دکتر اجری به بیان گزارشی از کارهای تک تک اعضا و چگونگی اتمام طرح پرداختند و همچنین از شروع به همکاری با شرکت کروز جهت فروش محصول خود و روند ثبت شرکت را توضیح دادند . در ادامه دکتر شایقی ضمن تشکر و قدردانی از استاد خبره و دانشجویان شرکت کننده این طرح، به بیان اهمیت کار گروهی و تیمی و همچنین نکاتی در مورد گزارش نهایی این پروژه پرداختند. در پایان دانشجویان حاضر در جلسه سوالات خود درباره طرح را مطرح کردند و دکتر شایقی به سوالات پاسخ دادند.

تاریخ انتشار : 1400/06/23
کد : 20205
تعداد بازدید: 17