چهارشنبه 8 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری دوره‌های آموزشی «توسعه مسیر شغلی»

سه وبینار « خلاقیت ( چرا باید خلاق باشیم)»، «طوفان فکری در امکان سنجی ایده ها» و «بررسی مدل‌های کسب و کار» از مجموع شش دوره آموزشی «سلسله کارگاه‌های آموزشی توسعه مسیر شغلی» برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اردبیل؛ در راستای توسعه مسیر شغلی، توانمندسازی و رهنمون ساختن مستعدان و دانشجویان و فناوران برتر استانی و کشوری، مجموعه کارگاه‌های آموزشی توسعه مسیر شغلی به همت  بنیاد نخبگان استان اردبیل و با مشارکت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی و شتاب‌دهنده جاویدان؛ در حال برگذاری میباشد و تاکنوان سه دوره آموزشی با عناوین؛

-«خلاقیت ( چرا باید خلاق باشیم)»                             ** دوشنبه یکم دیماه

_«طوفان فکری در امکان سنجی ایده ها»                    ** چهارشنبه سوم دیماه

 _«بررسی مدلهای کسب و کار»                              ** دوشنبه هشتم دیماه

از مجموعه شش کارگاه آموزشی دوره‌های فوق برگذار گردیده است. و دوره‌های باقیمانده نیز به ترتیب زیر برگذار خواهند گردید.

_توسعه تجارت الکترونیک                                       ** چهارشنبه دهم دیماه

_بازاریابی محتوی                                                  ** دوشنبه پونزدهم دیماه

_فنون مذاکره                                                       ** چهارشنبه هفدهم دیماه

 

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در دوره‌های باقیمانده با ورود به تالار مجازی و وارد کردن نام و نام خانوادگی خود در این کارگاه شرکت کنند.

برای ورود به هر یک از وبینارها، در ساعت و روز مقرر شده از طریق لینک زیر اقدام شود:

 

 https://edu.bmn.ir/b/k3x-uvj-dd7

 

 

تصاویر دوره‌های آموزشی برگزار شده: