پنج شنبه 27 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بازدید از شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور مرکز رشد کشاورزی و مرکز اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل

به منظور آشنایی مستعدین با پتانسل های موجود در استان از مجموعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل بازدید بعمل آمد.

استان اردبیل با دارا بودن جلگه حاصلخیر مغان و دشت اردبیل مهمترین قطب­ کشاورزی و باغداری کشور می باشد. از این رو لزوم تمرکز بر نوآوری ها و تشکیل شرکتهای دانش بنیان در زمینه های مختلف کشاورزی از اصلاح و تولید بذر و نهال، تولید سموم و روشهای مبارزه بیولوژیکی با آفات کشاورزی، ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز زراعت و باغداری نیازمند راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مرتبط با این حوزه برای حمایت از این شرکتها و فناوران می باشد.

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی استان اردبیل به همت مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اردبیل در شهرستان پارس آباد طی سال گذشته راه اندازی شد. طی این مدت کوتاه این مرکز توانسته است تعداد 11 واحد فناور را جذب و با در اختیار گذاشتن امکانات و زیرساخت های مورد نیاز این واحدها در گام اول نیازهای استان را برآورده سازد. یکی از این شرکتها با توجه به اینکه بیش از 98 درصد نهال مورد نیاز استان از خارج از اردبیل تأمین می­ شد در تولید نهال به روش کشت بافت در حال فعالیت می باشد.

به منظور آشنایی مستعدین با شرکتهای دانش بنیان، هسته های فناور و چگونگی حمایت های مراکز و ارگانهای مختلف بازدیدی از مرکز رشد کشاورزی در شهرستان پارس ­آباد با حضور رئیس بنیاد نخبگان و رئیس مرکز رشد کشاورزی انجام شد. همچنین در ادامه این بازدید، مستعدین از مرکز اصلاح بذر گندم و روند انجام این فرآیند بازدید کردند.

تاریخ انتشار : 1397/07/01
کد : 48
تعداد بازدید: 239

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعث (کارشناسان)، جنب سازمان حج و زیارت، بنیاد نخبگان استان اردبیل، تلفن: 33740032-045