دکتر یوسف معماری

تاریخ تولد : سال 1320

محل تولد : اردبیل

زندگینامه


دکتر یوسف معماری چشم پزشکی ادیب، نویسنده ای متعهد و شاعری دردمند در تاریخ معاصر اردبیل می باشد.دکتر معماری از جمله شخصیت هایی است که در کارهای فرهنگی و اجتماعی در کنار مرحوم حاجی لطیف نباتی و دیگر شخصیت های برجسته نقش مهمی را برای جامعه اردبیل ایفا کرده اند.

در بیشتر موسسات فرهنگی و اجتماعی هم عضو اصلی بوده و هم اینکه در کارهای اجرایی مشارکت دائم داشته است. دکتر معماری الگویی از انسان های موفق برای جوانان این مرز و بوم می باشد. اجتماع سنتی ما نیازمند چنین شخصیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی است تا وضعیت موجود را از سنت به مدرنیته رهنمون کنند . دکتر معماری همانقدر که در علوم جدید سرآمد است به همان اندازه به ارزش ها و سنت ها پایبند می باشد.

در واقع دکتر معماری با پایبندی به ارزش های اصیل انسانی گام در مدرنیته نهاده است. این بزرگ مرد عرصه فرهنگ و ادبیات و پزشکی از تبار نیکان این سرزمین باشد. کتاب های تحقیقی -تحلیلی دکتر معماری در حوزه ادبیات به زعم اساتید ادب فارسی و ترکی ارزشمند و قابل استفاده برای دانشجویان ارشد و دکترای ادبیات می باشد.

دکتر معماری علاوه بر دردهای جسمی دردهای روحی روانی شهروندان را درمان می کرد. این سرمایه های عظیم و گرانقدر هستند که جامعه را به سمت حقیقت انسانی رهنمون می کنند. در برابر این بزرگ مرد عرصه علم و فرهنگ و اجتماع و پزشکی سر تعظیم فرود می آوریم و هزاران درود می فرستیم.

 

 

لینک های مربوطه


 برای مشاهده مستند فیلم تجلیل از دکتر یوسف معماری اینجا کلیک بفرمایید.