مراسم تجلیل از دکتر ناصرالدین شاهبازی

مراسم تجلیل از دکتر ناصرالدین شاهبازی، استاد پیشکسوت و فرهیخته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اردبیل ؛ بنیاد نخبگان استان اردبیل با همکاری دانشگاه محقق اردبیلی مراسم تجلیل از استاد فرهیخته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی گروه عمران در روز سه شنبه 23 شهریور ماه در محل آمفی تئاتر این دانشکده با حضور اعضای هیئت علمی و تعدادی از دانشجویان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار کردند.

تاریخ انتشار : 1400/06/23
کد : 20204
تعداد بازدید: 35